Information för utställare

På denna sida har vi samlat den viktigaste informationen för utställare. Om inget annat anges på avtalet mellan oss och våra kunder, är det nedanstående information som gäller. Du kan alltid kontakta oss om ni har frågor eller behöver mer information men ta gärna en liten stund och gå igenom vad som står här nedanför och du kanske får svar på vissa av dina frågor.

Regler för beställningar
Alla beställningar till oss sker skriftligen, per e-post eller fax. Vi ser helst att våra kunder använder vår ordersedel eller annat motsvarande dokument som vi har tagit fram för ett särskilt evenemang. Vi reserverar oss för att artiklar kan ta slut, i sådana fall kontaktar vi dig och erbjuder alternativa lösningar.

Alla kunders beställningar konfirmerar vi genom en orderbekräftelse per e-post (till den som har angivits på beställningen). Observera att vid mässor och andra motsvarande evenemang, ska alla beställnignar har inkommit till oss senast det datum som arrangören har satt som sista beställningsdag. Vid evenetuella beställningar efter det tillkommer ett tilläggspris på 10% av artikelns hyrpris.

Betalning av faktura
Faktura för våra tjänster upprättas efter avslutat arbete och betalningsvillkoren är 20 dagar. Detta gäller för svenskregistrerade företag. För utländska företag som inte verkar med svenskt F-skattesedel upprättas fakturan samtidigt som orderbekräftelsen. Fakturan ska vara betald senast dagen innan vårt arbete ska påbörjas.

Leverans av gods
Alla kunders gods som levereras till ett evenemang ska vara markerade med evenemangets namn, tid, plats, uställarens namn samt monternummer. All gods lastas av och tas emot vid godsmottangingen. Vi kan erbjuda truckhjälp som debiteras med timtaxa (detta ska beställas via ordersedeln).

Observera att all gods som avgår skall förses av kunden med fraktsedel.